30.08.2007, godz.18.00, Kotuń
Otrzymaliśmy zgłoszenie o owadach w domu jednorodzinnym w Kotuniu.
Odnalezienie gniazda nastręczyło dość dużo problemów, gdyż znajdowało się w elewacji budynku.
Dzięki uporowi naszych strażaków udało się zlikwidować gniazdo. Owady stwarzały zagrożenie dla jego mieszkańców.
W działaniach brały udział:
1.GBA 0,75/1 OSP Kotuń - 9 ratowników.